Samhället bygger på normer och idéer om att det går att dela upp alla människor i två kön. För vissa fungerar det bra men för andra får det stora konsekvenser i vardagen, vilket i synnerhet drabbar transpersoner och intersexpersoner. Därför lanserar Make Equal och RFSL Ungdom kampanjen Skit i kön! vars syfte är att problematisera den binära könsuppdelningen av toaletter för att skapa samtal och debatt kring vilka som exkluderas och inkluderas vid användning av publika toaletter.

Vill vi uppmärksamma er om att kampanjen inte är heltäckande då vårt fokus är på trans- och intersexpersoners situation. Vi välkomnar förslag kring utveckling för att belysa fler områden kopplade till tillgänglighet och trygghet vid användning av publika toaletter.

Så, vad är problemet med könsuppdelade toaletter?

Olika personer skulle nog svara olika saker. En del tycker inte att det är ett problem alls. Men för många är det ett stort problem. Toaletter som är uppdelade i damtoaletter och herrtoaletter – oavsett om det är med ord eller bild – innebär att alla får en tydlig uppfattning om vem som får gå på dem. Om en tjej går på herrtoaletten tycker många att det är fel, och tvärt om. Vad händer då när en kille vill gå på herrtoaletten, men vet att folk anser att han ser ut som en tjej? Han är ju på rätt plats, men det kanske inte de andra på herrtoan tycker. Eller när en person som varken är kille eller tjej vill gå på toaletten och tvingas välja mellan två alternativ som inte passar?

Det som händer är att det skapas obehag, främst i personerna som måste välja, men också i personerna som upplever att någon som inte hör hemma är på deras toalett. Det kan bland annat leda till verbala påhopp, våld, hot och trakasserier mot dem som inte passar in enligt normen. Det här problemet kommer från att många tror att de kan avgöra vad folk har för kön genom att titta på dem och att de kan se vilka som hör hemma på vilken toalett. Detta rättfärdigar i sin tur att i vissa fall slänga ut de som anses ha hamnat fel. Det går dock inte att se på en person vad den har för kön. Vilket kön en person har vet bara den själv, och de som den har berättat det för.

Det gör ont att få höra att en har hamnat fel och det gör ont att känna sig felplacerad när en tvingas gå på en toalett där en inte vill vara. Om vi inte hade könsuppdelade toaletter skulle vi slippa det här problemet.

För en del är kön viktigt, och för andra är det inte alls viktigt. Men när vi tvingas välja något vi mår dåligt av, eller något vi vet kommer leda till att vi får utstå hot och hat så blir kön väldigt viktigt. Det är viktigt att alla ska kunna gå på toaletten utan att vara rädda eller må dåligt. Därför är kampanjen Skit i kön viktig: för att offentliga rum inte ska vara könade och exkludera människor.