• Skit i kön!

    Samhället bygger på normer och idéer om att det går att dela upp alla människor i två kön. För vissa fungerar det bra men för andra får det stora konsekvenser i vardagen, vilket i synnerhet drabbar transpersoner och intersexpersoner. Därför lanserar Make Equal och RFSL Ungdom kampanjen Skit i kön! vars syfte är att problematisera den binära könsuppdelningen av toaletter för att skapa samtal och debatt kring vilka som exkluderas och inkluderas vid användning av publika toaletter.

    Läs mer